Serwis i zgłoszenie awarii

Alarm na ekranie sterownika pompy: awaria?

Sterownik pompy ciepła Vikersonn Bjorn

W razie pojawienia się alarmów na ekranie sterownika pompy ciepła należy:

 • ustalić czy dokonano zmian w ustawieniach sterownika (np. przez innych domowników),
 • sprawdzić czy filtry DZ i GZ są czyste - ewentualnie prosimy je oczyścić,
 • jeśli to możliwe zrobić zdjęcia historii alarmów w sterowniku. W tym celu proszę wejść w historię alarmów:
  1. Lewy górny przycisk (dzwoneczek) wejście w aktywne alarmy,
  2. Środkowy prawy przycisk (enter) wejście w historię alarmów,
  3. Strzałkami w górę i dół chodzenie po kolejnych alarmach.
  Proszę zrobić zdjęcia alarmów, które ostatnio wystąpiły oraz ekranu strony głównej sterownika.

Uwaga. Pompy ciepła Vikersønn Bjørn wyposażone są w szereg czujników zabezpieczających, których celem jest przedłużenie żywotności pracy sprężarki. Dlatego też wiele alarmów będzie miało charakter tymczasowy wynikający np. ze zmian napięcia w sieci, zmian warunków pogodowych takich jak temperatura i ciśnienie, brudnych filtrów czy zmian ustawień na sterowniku.
Jednakże każde wystąpienie alarmu powinno zostać zgłoszone do Vikersønn w celu jego weryfikacji.

 

Zgłoszenie awarii

 

Zgłoszenie prosimy przesłać bezpośrednio na e-mail serwis@vikersonn.eu
 • Prosimy o dołączenie zdjęć według zamieszczonych wskazówek.
Aby zgłosić awarię, należy:
 1. Podać dokładny opis i szczegółowe oznaki awarii urządzenia oraz wszelkie alarmy wyświetlane na ekranie sterownika. Im więcej otrzymamy informacji dotyczących awarii, tym szybciej zdiagnozujemy problem / usterkę.
 2. Przy zgłoszeniu przez e-mail proszę dołączyć dodatkowo zdjęcia historii ostatnich alarmów w sterowniku oraz zdjęcia manometrów (okrągłych zegarów), wiszących na ścianie za pompą.
 3. Sprawdzić poprawność danych wprowadzonych do formularza/e-maila oraz nie zapomnieć o podaniu nr telefonu kontaktowego.

Działania podejmiemy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

Kalkulator


Infolinia

22 308 10 10