Dopłaty do kredytów na domy energooszczędne


Celem programu NFOŚiGW jest oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

Masz pytania dotyczące dopłat?

Porozmawiaj z naszymi Specjalistami.

Zadzwoń: 22 308 10 10
lub napisz e-mail: dotacje@vikersonn.pl

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby:

- dysponujące pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny,

- dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego.

Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Koszty kwalifikowane mogą objąć między innymi zakup i montaż instalacji ogrzewania (w tym pompy ciepła), materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, a także stolarki okiennej i drzwiowej. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Ważne jest też to, że zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

Korzyści programu

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie ze wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

Domy energooszczęneWymagania techniczne dla budynku jednorodzinnego w standardzie NF15 i NF40

Szczegółowe wymagania techniczne dla budynku jednorodzinnego w standardzie NF15 i NF40 zamieszczone są na stronie internetowej Programu.

Standard NF40 – EUco* ≤ 40 kWh/(m2*rok) – budynek mieszkalny niskoenergetyczny
Standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – budynek mieszkalny pasywny

*EUco – energia użytkowa potrzebna do ogrzewania i wentylacji.

 

NFOŚiGW

Terminy i sposób składania wniosków:

  1. Nabór wniosków o dotacje NFOSiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOSiGW.
  2. Banki zostaną wyłonione zgodnie z procedurą opisana w załączniku nr 1 do programu.
  3. Wykaz banków, które zawarły umowę o współpracy z NFOSiGW, publikowany będzie na stronie internetowej NFOSiGW.

 

 

Kalkulator


Infolinia

22 308 10 10