Prace wykończeniowe dolnego źródła


Prace wykończeniowe dolnego źródła
Zakup następujących elementów: Studnia 2 obwodów z rotametrami.Spirytus do wypełnienia dolnego źródła z roztworem, Rura PE 100 DN 63 20.Przejścia, gwinty, zawory, kolana.Doprowadzenie do budynku,przebicie do kotłowni. Prace montażowe – wymiana elementów, wypełnienie, odpowietrzenie układu.

Cena: 3 200 PLN

Pompa ciepła cennik

Pompy Ciepła

Odwierty

Montaż

Zbiorniki na wodę użytkową

Instalacja zbiorników

Zestawy instalacyjne CO

Zbiorniki buforowe

Ogrzewanie podłogowe

Chłodzenie pasywne

Styropian budowlany

Grzejniki

Cyrkulacja obiegu CWU