Koszty ogrzewania są jednym z większych wydatków jakie ponosi każdy użytkownik domu. Warto dobrze rozważyć możliwe sposoby ogrzewania, ponieważ konsekwencje tego wyboru ponosi się przez wiele lat.

Jakie źródło energii?

Wybierając źródło ciepła, trzeba wziąć pod uwagę między innymi:

  • koszty eksploatacyjne,
  • koszty inwestycyjne,
  • dostępność,
  • komfort użytkowania,
  • bezpieczeństwo,
  • niezawodność.

Do zasilania domowych instalacji grzewczych używa się najczęściej gazu ziemnego lub płynnego, oleju opałowego, węgla, energii elektrycznej oraz energii pobieranej ze źródeł odnawialnych (ziemi, powietrza i wody). Patrząc na ciągle rosnące ceny paliw najlepszą inwestycją wydaje się ogrzewanie domu przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, np. przy użyciu pompy ciepła. Inwestujemy wtedy we własne źródło energii.

Pompa ciepła Vikersønn Bjørn

Pompa ciepła jest nowoczesnym urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie energii cieplnej nagromadzonej w środowisku naturalnym. Przeznaczona jest do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jej rola polega na pobieraniu ciepła ze źródła o niższej temperaturze (dolnego źródła np. gruntu) i przekazywaniu go do źródła o temperaturze wyższej (górnego źródła, np. ogrzewanie podłogowe czy ścienne). Pompy ciepła Vikersønn Bjørn przeznaczone są do ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, posiadają również opcje chłodzenia pomieszczeń. Ich wysoka wydajność grzewcza zapewnia nieporównywalną oszczędność energii. Dzięki technologii CRES aż 3/4 energii potrzebnej do ogrzewania pobieramy za darmo z gruntu. Pozostała część to energia elektryczna, ale rachunki i tak są dużo niższe w porównaniu z innymi źródłami ciepła.

Koszty ogrzewania

Przy użyciu Kalkulatora mogą Państwo obliczyć koszty ogrzewania oraz okres zwrotu inwestycji w pompę ciepła. Zależnie od powierzchni budynku, jego docieplenia oraz zastosowanych okien oraz drzwi, obliczane jest standardowe zapotrzebowanie budynku na ciepło. Roczne zużycie energii przeliczane jest na koszty ogrzewania. Ceny nośników energii aktualizowane są na bieżąco, a wyniki obliczeń porównywane z rzeczywistymi rachunkami za ogrzewanie w obiektach referencyjnych.
Porównanie rocznych kosztów ogrzewania różnymi źródłami energii

Powyższy wykres przedstawiona zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego o powierzchni 200m2 przy wykorzystaniu różnych źródeł energii. Jak widać najtańszym sposobem ogrzewania domu jest pompa ciepła.

Zwrot inwestycji w pompę ciepła

Na podstawie zapotrzebowania budynku na ciepło kalkulowane są średnioroczne koszty ogrzewania budynku przy wykorzystaniu pompy ciepła oraz innych źródeł energii. Do kalkulacji okresu zwrotu przyjęto rzeczywistą zmianę cen nośników energii. Według GUS ceny energii elektrycznej rosną średnio o 6% w skali roku, a gazu i innych nośników energii o 9%. Złoża gazu i ropy naftowej stopniowo się zmniejszają, a energię elektryczną człowiek pozyskuje z nowych, tańszych i bardziej ekologicznych źródeł. Uwzględniony jest również alternatywny koszt wykonania instalacji przy wykorzystaniu innego nośnika energii. Różnica pomiędzy wartością klasycznego kotła i wykonania kotłowni, a instalacją pompy ciepła stanowi podstawę do obliczeń. Kolejne lata dodają oszczędności w budżecie. Przez pierwszych kilka sezonów grzewczych, zwraca się różnica w inwestycji. Następnie pompa ciepła generuje dodatkowy zysk. W ten sposób widać, że inwestycja w pompę ciepła naprawdę się opłaca.

Kalkulator


Infolinia

22 308 10 10